Jofatekniikka Oy

Koneet ja laitteet puunjalostusteollisuuteen

Innovaatio: Puun lastuaminen

Myyty

Uusin innovaatio, puun lastuaminen, on syntynyt nykyisestä tilanteesta. Tämä menetelmä mahdollistaa sen, että mekaaniseen jalostukseen kelpaamaton pyöreä puuaines voidaan lastuta kokonaan kutterilastuksi. Normaaleilla ja yleisesti tunnetuilla tuotantokoneilla pyöreän puuaineksen lastuaminen ei onnistu järkevästi tai ei lainkaan.

Puun lastuaminen

Pulaa kutterinpurusta ja sahanpurusta

Puun lastuja (kutteripurua) syntyy normaalisti puunjalostuksen sivutuotteena höyläämöissä sekä puutuotteiden valmistuksessa. Bioenergian käyttöä pyritään kaikin keinoin lisäämään maapallon ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Nykyisessä taantumassa kutteripurua sekä sahanpurua ei synny riittävästi. Sen seurauksena on, että useita pellettitehtaita on jouduttu sulkemaan kannattamattomana.

Pelletin valmistuksen raaka-aineen liian pitkät kuljetusetäisyydet aiheuttavat suuria kustannuksia. Liiketaloudellisesti kannattavan pelletintuotannon tulee olla integroitu puuta jalostavan tehtaan yhteyteen. Tehtaan tuotannon tulee olla riittävän suuri, jotta pelletin tuotantokoneisiin kannattaa investoida.

Pienehköjä puunjalostuslaitoksia on paljon, minkä myötä ongelmaksi muodostuu purun kuljetuskustannuksien kasvu. Tästä johtuen pienehköjen puunjalostuslaitosten kannattaa käyttää sivutuotteena syntyvän purun omaan lämmöntuotantoon ja puristaa ylimääräinen puru briketiksi. Brikettikoneet ovat huomattavasti pienempi investointi kuin liiketaloudellisesti kannattava pelletin tuotantoinvestointi edellyttää. Briketin puristaminen on teknisesti helpompaa.

Arvokasta raaka-ainetta Suomen metsistä

Suomen metsissä kasvaa arvokasta raaka-ainetta, joka soveltuu puunjalostukseen ja energiatuotantoon. Perinteiset menetelmät ovat jo monelta osin liian kilpailtuja. On muutoksen aika! Jokainen innovaatio, joka mahdollistaa puuraaka-aineen arvonnousun ja tukee työllisyyttä, tulee ehdottomasti ja empimättä kuulua julkisen riskirahoituksen ja investointituen piiriin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Lehtiartikkelissa kesällä 2009 kerrotaan kutterilastun hinnan vaikutuksesta jopa maidon hintaan.

Kuvissa on nähtävissä pilottilaitoksen lastuamiskoneella tuotettua kutterilastua, josta on puristettu brikettiä.

kutterilastua kutterilastua brikettikone briketti