Jofatekniikka Oy

Koneet ja laitteet puunjalostusteollisuuteen

Erikoiskoneiden suunnittelu ja valmistus – Jofatekniikka Oy

Jofatekniikka Oy on perustettu vuonna 1991. Yhtiön omistajan Jorma Fagerroosin yritystoiminta ulottuu kuitenkin jo vuoteen 1971 saakka, mistä lähtien itsenäistä yritystoimintaa on harjoitettu yhtäjaksoisesti.

Vuonna 1971 perustetun yrityksen toiminimi oli Puutyöliike Jorma Fagerroos. Yritys valmisti ikkunoita ja ovia sekä keittiökalusteita. Lisäksi yrityksessä harjoitettiin höyläämötoimintaa sekä rakennustarvikkeiden myyntiä. Tuohon aikaan rakennustoiminta oli erityisen vilkasta. 80-luvulla yrityksen toiminta siirtyi pääosin sisäsaunojen ja saunakalusteiden valmistukseen. Yrityksen nimi muutettiin Jofage Ky:si, joka työllisti kymmenkunta henkilöä. Tuotteita valmistettiin kotimaahan ja vientiin.

Puunjalostustoiminta vaihtuu puuntyöstökoneiden myyntiin

Yrittäjän altistuminen puunpölylle pakotti tekemään valintoja. Puunjalostustoimintaa lopetettiin vaiheittain ja tilalle tuli puuntyöstökoneiden myynti sekä kunnostus. Tässä toiminnassa kehityttiin, jonka seurauksena Jofage Ky:ssä aloitettiin myös puunjalostuksen erikoiskoneiden valmistusta.

Ensimmäinen haastavin erikoiskone, joka on vieläkin käytössä, valmistettiin keskisuurelle puualan yritykselle, Pomarkussa toimivalle Ojakorven Puutyö Oy:lle. Kyseinen kone oli ikkunanpuitteiden automaattinen valmistuslinja. Sen toiminta-ajatus syntyi yhteistyössä Ojakorven Puutyö Oy:n silloisen omistajan Simo Uusitalon ja yrityksen tiimin kanssa pidetyssä ideapalaverissa.

Valmistettu ikkunanpuitteiden osien valmistuslinja, puutavaran katkaisusta, mitallistukseen, tapitukseen, muotohöyläykseen sekä siitä hiontaan täysin automaattisesti, antoi uskoa yhteistyön mahdollisuuksiin.

Jofatekniikka Oy aloittaa toimintansa

Tämän seuraamuksena perustettiin Jofatekniikka Oy. Simo Uusitalo oli aluksi yhtiön osakkaana, mutta luopui Jofatekniikka Oy:n osakkuudestaan jäädessään eläkkeelle ja myi Ojakorven Puutyö Oy:n osakkeet ikkuna-alan kokeneelle konkarille, puuteknikko Seppo Nevanpäälle. Jofatekniikka Oy rakensi Ojakorven Puutyö Oy:lle useita erikoiskoneita: ikkunan karmien automaattinen tapituslinjan, sormijatkoslinjan, heloituskoneita sekä ikkunan karmien lasituslinjoja.

Jofatekniikka Oy on suunnitellut ja rakentanut useita erikoiskoneita, muun muassa Suomen suurimpiin ikkunavalmistajiin kuuluvalle Fenestra Oy:lle automaattisen Vent-Matic-jyrsintälinjan.

Koneiden myyntiä ja puunjalostuksen kehitystoimintaa

Jofatekniikka Oy:n omistajan Jorma Fagerroosin rakkaus puuhun ja puutuotteisiin jatkuu.

Vaikka yrittäjä on jo eläkkeellä, yritystoiminta jatkuu käytettyjen koneiden myynnillä ja puunjalostuksen kehitystoiminnalla. Erilaisia uusia puunjalostusalan innovaatioita syntyy yhä edelleen. Pitkäaikaisesta alan kokemuksesta on hyötyä ja mahdollisesti annettavaa uusille yrittäjille.

Kunnostettuja puuntyöstökoneita

Esittelemme alla osan niistä koneista, joita Jofatekniikka Oy:ssä on peruskunnostettu ja modifioitu.

Kehityshanke Afrikkaan

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Kuvassa vanha puunjalostustehdas Merikarvialla, jossa Puutyöliike Jorma Fagerroos ja Jofage Ky harjoitti toimintaa 70-ja 80- luvulla.

vanha puunjalostustehda vanha puunjalostustehda

Yrittämisen intoa vuonna 1971 ja sitä se on edelleenkin

Pyrkimyksenä puutuotteissa oli työn korkea laatu. Kuvassa alla tammesta valmistettuja keittiökalusteiden ovia.

Entinen Sataman kansakoulu ostettiin 80-luvulla Jofage Ky:n omistukseen. Kiinteistö toimi sisäsaunojen puupakkausten valmistus ja varastointipaikkana. Saunatuotannon loputtua kiinteistö myytiin hypnotisoija Olliwer Hawkille. Olliwer remontoi kiinteistön omiin tarkoituksiinsa ja antoi sille nimeksi Haukkalinnan luostari. Haukka vartioi edelleen kiinteistön edustalla.

Alla: Jofatekniikka Oy:n käytössä 90- luvulla ollut teollisuushalli Merikarvian Tuorilassa.

teollisuushalli teollisuushalli

Alla: Jofatekniikka Oy:n omistukseen vuonna 2005 ostettu teollisuushalli Porista, joka myytiin Raumaster Paper Oy:lle vuonna 2007

teollisuushalli teollisuushalli