Jofatekniikka Oy

Koneet ja laitteet puunjalostusteollisuuteen

Lock-Wood-innovaatio

Rekisteröity tavaramerkki

Lock-Wood-menetelmä mahdollistaa pienpuun mekaanisen hyötykäytön liimapuun erinomaisena raaka-aineena. Tuotannon sivutuotteena saadaan biomassaa pelletintuotantoon.

Lock-Wood-innovaatio on saanut kolme kansallista palkintoa, joista arvokkain on Presidentti Martti Ahtisaaren myöntämä InnoSuomi-palkinto. 

Ratkaisu pienpuun käyttöön

Lock-Wood-innovaatio syntyi 1990-luvulla, jolloin julistettiin useita kansallisia kilpailuja puun käytön lisäämiseksi. Erityisesti etsittiin ratkaisua pöllin eli pienpuun käytölle.

Pienpuun yleisin käyttökohde on ollut selluteollisuuden raaka-aineena, niin sanottuna kuitupuuna sekä energiapuuna, jolloin se haketetaan lämpövoimaloihin. Energiapuun käyttö on lisääntynyt runsaasti ja sen hinta on nykyisin noussut kuitupuun hintoihin.

Pienpuuta syntyy metsänhoidon yhteydessä. Metsää joudutaan harventamaan, ja siinä yhteydessä syntyy runsaasti pienpuuta. Metsän hoidolla on työllistävä merkitys. Pienpuun mekaaninen käyttö mahdollistaa arvoketjun, jonka jokainen lenkki on kansantaloudellisesti arvokas. 

Sivutuotteena syntyy runsaasti biomassaa energiatuotantoon.

Lock-Wood-video suomeksi

Lock-Wood-video englanniksi

Lock-Wood-tuotantoprosessi

1. Pienpuu kuoritaan, sorvataan ja halkaistaan siten, että puun ydin tulee sahauslinjalle.

Lock-Wood-tuotantoprosessi

2. Puolikkaat esiprofiloidaan ja kuivataan erikoiskuivaamossa tiukassa nippumuodossa.

Lock-Wood-tuotantoprosessi

3. Lopullinen profilointi ja puristus liimapuulevyksi tapahtuu jatkuvana prosessina.

Lock-Wood-tuotantoprosessi

4. Pienoismalli tehtaasta

Onko Lock-Wood tyyppinen tuotantoprosessi tulevaisuuden vaihtoehto pienpuun mekaaniselle hyötykäytölle?
Metsät ovat Suomen ainoa uudistuva luonnonvara. Sen varaan tulisi Suomen tulevaisuutta rakentaa.

Pienoismalli tehtaasta

5. Raaka-aine ja Lock-Wood profiilin mitoitus

  Selitys piirustukseen:

 •  raaka-aine esim. 80 mm (pienpuun latvaläpimitta)
 • ulommainen viivoitus on esityöstön osuus(profilointi)
 • huomaa esityöstössä tehtävä kouru (ytimen poisto-ilmavirtakanava)
 • sisin viivoitus on lopullinen työstö
 • liimatun levyn paksuus ennen hiontaa 42 mm
 • hiotun levyn lopullinen paksuus 40 mm

Lock-Wood levyn raaka-aine voidaan hyödyntää alkaen 70 mm latvaläpimitan
pienpuusta. Levypaksuudet muodostuvat raaka-aineen ja työstöjen mukaan
samassa suhteessa mitä piirustuksessa on esitetty.

Lock-Wood profiilin mitoitus Puutietokeskus

Lock-Wood-liimapuupalkin testaustulokset

Lock-Wood-palkin ja syrjälaminoidun liimapalkin vertailukoe

Kuvia koetuloksista

Suosittele meitä

Facebook Twitter

Kuva:  Presidentti Martti Ahtisaari ojentaa vuonna 1999 InnoSuomi palkinnon toimitusjohtaja Jorma Fagerroosille.

InnoSuomi palkinto lehtiartikkeli lehtiartikkeli

Innosuomi-lehti 2000: Jorma Fagerroos: Pienpuusta massiivisia tuotteita

Tekstin alkuosassa on kirjoitettuna:

Mekaaninen puunjalostusteollisuus on hyvin perinteikästä ja juontaa juurensa siitä, että aina on totuttu sahaamaan pyöreä tukkipuu lankuiksi ja laudoiksi. Jatkojalostaminen on tapahtunut seuraavassa tehtaassa puunjalostusteollisuuden erilaisiksi tuotteiksi. Sahatut puut ovat olleet yleensä suurehkoja, eikä kulttuurin muutokseen ole tunnettu tarvetta.

Nyt herää ajatus ja kysymys:

Kun seuraa nykyistä puunjalostuksen tilannetta kymmenen vuotta myöhemmin, tulee väistämättä mieleen; olisiko kulttuurin muutokselle kuitenkin tarvetta ?

Maailmalla tapahtuu jatkuvasti luonnonkatastrofeja, joiden seuraamuksena ihmiset jäävät ilman asumuksia. Onko mahdoton ajatus, että Suomessa kehitettäisiin tilapäisasutuksen massateollisuutta ja hyödynnettäisiin paksu liimapuulevy rakennusmateriaaliksi. Bioenergia jäisi jalostuksen sivutuotteena Suomeen ja lopputuote (nopeasti koottavat asumukset) myydään maailmalle.

Mikä estää tämän tyyppisen mekaanisen puunjalostuksen kehittymisen? Jos me suomalaiset osaamme tehdä tehokkaita kännyköitä, niin miksi emme osaisi hyödyntää innovaatioitamme ja resurssejamme pienpuun jalostamisessa. Näin lisättäisiin myös kaivattuja teollisia työpaikkoja. Tarvitaan vain kansallista itsetuntoa ja rohkeita päätöksiä asian eteenpäin viemiseksi.

Innosuomi-lehti 2000

Haluatko lisätietoja?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jofatekniikka Oy
Kettumäentie 4
29630 POMARKKU

Y-tunnus: 0858285-0
Puh: 02 551 1955

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Jofatekniikka Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.