Jofatekniikka Oy

Koneet ja laitteet puunjalostusteollisuuteen

Jofalock-innovaatio: liimapuuhirsi

Patenttinumero 116666

Innovaatio sai alkunsa erään suuren hirsitalotehtaan tehtaanjohtajan esittäessä vuonna 2003 käydyssä kehityskeskustelussa seuraavaa: ”Liimapuuhirren valmistusta tulisi kehittää sellaiseksi, että tuotantoprosessi tuottaisi asiakaskohtaista tuotepituutta ja eduksi olisi se, jos liimapuuhirren rakenne olisi hengittävä sekä raaka-ainetta säästävä.”

Perinteisen liimapuuhirren rakenne on useista lankuista liimattu palkki, joka lopuksi höylätään liimapuuhirren muotoon. Perinteinen liimapuuhirsi on luja ja jäykkä, mutta useat liimasaumat tekevät sen rakenteesta suljetun ja siksi huonommin hengittävän.

Hengittävää materiaalia

Jofalock-liimapuuhirren rakenne perustuu puun luontaiseen muotoon, jonka puolikkaat profiloidaan tarkoituksenmukaisesti lukitseviksi. Lukitsemisen tarkoituksena on sitoa puuaines toisiinsa vähemmällä liiman määrällä ja sillä tavalla saada liimapuuhirren rakenne hengittäväksi.

Menetelmän etuna on myös se, että puun sydänpuoli tulee säätä vasten. Profiloituja puun puolikkaiden päittäiset puskusaumat voidaan limittää, jolloin rakenteesta muodostuu pituussuuntaan jatkuva katkeamaton nauha liimapuuhirttä, josta voidaan katkoa haluttua asiakaskohtaista tuotepituutta.

Jofalock-liimapuusta on tehty koetuotantona muutamia vapaa-ajan asuntoja. Kokemukset liimapuurakenteen ominaisuuksista ovat myönteisiä. Kehittämisen perussyynä on ollut suuren ja merkittävän hirsitalovalmistajan edustajan näkemys alan sekä tuotteen kehittämistarpeesta.

Liimapuutolppa (patenttinumero 116666)

Perinteinen liimapuutolppa valmistetaan liimaamalla täysisärmäisiä lautoja päällekkäin. Liimapuutolpan rakenne on hyvä, ja siksi liimapuutolppien käyttö lisääntyy jatkuvasti. Liimapuutolppa mahdollistaa laadukkaan rakentamisen liimatun tuotteen suoruuden ja mittatarkkuuden ansiosta.

Jofalock-liimapuutolpan kehitys on seurausta pienpuun käytön mekaanisesta hyödyntämisestä. Jofalock-menetelmällä voidaan hyödyntää latvaläpimitaltaan jopa 70 mm:n pienpuu.

Pienpuu, jota syntyy harvennushakkuissa, on taloudellisesti järkevää hyödyntää liimapuutuotteissa. Pienpuun hakettaminen suoraan polttoon ei vaikuta kovin pitkäjänteiseltä kestävän kehityksen sekä ilmaston lämpenemistä hillitsevän vaihtoehdon ratkaisulta. Arvonnousu ja työllistäminen ovat vähäistä.

Pienpuusta laadukas lopputuote

Jofalock-menetelmä mahdollistaa pienpuusta laadukkaan lopputuotteen. Lisäksi tuotteen työstöstä syntyy suuri määrä biomassaa, jota voidaan puristaa pelletiksi ja briketiksi. Kansantaloudellisesti ajateltuna hyöty on tällä tavalla suurempi.

Metsän kasvu on hidasta, sillä sahauskelpoisen tukkipuun kasvu kestää noin 80 vuotta. Harvennuspuut ovat 25–30 vuotta vanhoja. Kaikki puuraaka-aine tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Sillä voidaan vaikuttaa työllistämiseen ja kansalliseen hyvinvointiin, joka on kaiken hyvinvoinnin perusta Suomelle, jonka ainoa uusiutuva luonnonvara on metsä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Palaa takaisin sivun alkuun.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Kuvassa perinteisen liimapuuhirren rakenne.

Perinteisen liimapuuhirren rakenne

Kuva Jofalock liimapuuhirren rakenteesta.

Jofalock liimapuuhirren rakenne

Jofalock liimapuusta on tehty koetuotantona muutamia vapaa-ajan asuntoja. Kokemukset liimapuurakenteen ominaisuuksista ovat myönteisiä. Kehittämisen perussyynä on ollut suuren ja merkittävän hirsitalovalmistajan edustajan näkemys alan sekä tuotteen kehittämistarpeesta.

Kuvia Jofalock liimapuuhirrestä valmistetuista vapaa-ajan asunnoista.

vapaa-ajan asunto vapaa-ajan asunto

Kuvassa on perinteisesti valmistetun liimapuutolpan rakenne.

Alla: Kuvissa on näkyvissä pilottituotannossa valmistettua liimapuutolppaa.

Jofalock pienpalkkituotantoa (puristusvaihe).

Jofalock pienpalkkituotantoa

Pilottituotannon Jofalock liimapuutolppaa.

Jofalock liimapuutolppa

Jofalock- liimapuupalkin rakenneperiaate. Kuvassa esitetään lamellit lyhyinä, jotta profiloitujen lamellien puskusaumojen limitysperiaate tulee paremmin esille. Käytännössäkin Jofalock menetelmällä voidaan hyödyntää mutkainen puuaines.