Jofatekniikka Oy

Koneet ja laitteet puunjalostusteollisuuteen

Innovaatio: Kuivausmenetelmä

Nippukuivaus, patenttinumero 106982

Puun kuivausmenetelmä antaa nopeasti erittäin hyvän lopputuloksen. Menetelmän edut ovat kiistattomat ja ne on testattu käytännössä. Kuivausmenetelmän avulla säästyy sekä työtä että kuivausaikaa. Puutavara pysyy suorana, koska vääntyilemiselle ei jää tilaa.

Kuivaus kantotuoreesta puuaineksesta 8 % loppukosteuteen on saavutettu 3 vuorokauden aikana. Samaa nippukuivausmenetelmää ja pituussuuntaista ilmavirran puhallusmenetelmää on hyödynnetty myös pylväiden kuivauksessa ennen ja jälkeen painekyllästyksen.

Kuivausmenetelmän käyttö

 1. Profiloitu tai pyöreä puuaines kerätään koneellisesti pyöreään nippumuotoon.
 2. Pyöreä puutavaranippu nostetaan liinojen avulla nosturilla kuivaustilaan.
 3. Pyöreän kuivaustilan kansi suljetaan hydraulisesti ja täysin tiiviisti.
 4. Puutavaranipun ympärillä olevat letkut täytetään ilmalla (puristus ja ilman ohjaus).
 5. Kuivaustilaan johdetaan tulikuumaa höyryä.
 6. Puutavaranipun lävitse puhalletaan pituussuunnassa ilmavirtaa yli 20 m/sek.
 7. Puutavarassa oleva kosteus yhtyy vesihöyryyn yhdessä lämmön ja nopean ilmavirran aikaansaaman horisontaalisen kapillaari-ilmiön vaikutuksesta.
 8. Höyry tiivistetään vedeksi ja johdetaan pois kuivaustilasta.
 9. Kuivaustilaan johdetaan lämpöä ja kuivaustilaa tuuletetaan kuivauskaavan mukaisesti.
 10. Puristuselimet pitävät puutavaranipun koko kuivausprosessin ajan tiukassa muodossa, joka estää puuaineksen jännitysten purkautumisen ja puun vääntyilyn.

Tehokkuutta useilla kuivauskapseleilla

Kuivausmenetelmän tehokas käyttö edellyttää useita kuivauskapseleita, joista toisia täytetään ja toisia tyhjennetään. Näin kuivattua puuta saadaan jatkuvasti tuotantoon. Yhtenä vaihtoehtona on, että kapselit ovat kiertävällä radalla. Kuivauskapselit täytetään radan alkupäässä ja kuivauskierroksen tapahduttua kapselit tulevat tyhjinä uudelleen täytettäväksi.

Nippukuivausmenetelmää on kehitetty lisää. Muun muassa puutavaranipun puristuselimien osalta on kehitetty uusi tehokas ratkaisu, josta on jätetty patenttihakemus.

Tietoa puun eri kuivausmenetelmistä

Puu on hygroskooppinen materiaali, jonka kosteus asettuu ympäröivän ilman suhteelliseen kosteuteen eli tasapainokosteuteen.

 • Kostea puu luovuttaa kosteutta ympäröivään ilmaan niin kauan, kunnes syntyy tasapainokosteus.
 • Kuivattu puu imee itseensä ympäröivästä ilmasta kosteutta, kunnes syntyy tasapainokosteus.
 • Puun kosteus ilmoitetaan sen sisältämän veden määrällä prosenteissa puun kuiva-aineen painosta.

Suosittele meitä

Facebook Twitter

Kuvassa alla pilottivaiheen kuivauskapseli, jolla ensimmäiset käytännön kuivaustestit on suoritettu. Testattiin puhallusilman nopeus, höyrytys, kuivauslämpö, tukielimet ja kuivausaika puun 8 % loppukosteuden saavuttamiseksi.

kuivauskapseli kuivauskapseli

Kuvassa alla on koetuotannossa testattu, avattuna oleva kuivauskapseli, jonne puutavaranippu nostetaan nosturin avulla. Työaika on erittäin lyhyt, koska puutavaran rimoitusta ei tarvita.

avattuna oleva kuivauskapseli,

Haluatko lisätietoja?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jofatekniikka Oy
Kettumäentie 4
29630 POMARKKU

Y-tunnus: 0858285-0
Puh: 02 551 1955

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Jofatekniikka Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.